Thứ Tư, 10/06/2020 | 16:06 GTM+7

Thu hồi sổ đỏ trong trường hợp nào?

Gia đình ông Trương Văn Sở (Quảng Bình) có một mảnh đất vườn khai hoang và sử dụng từ lâu năm, tuy nhiên mảnh đất này đang nằm trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người hàng xóm.

Cơ quan Thanh tra UBND huyện đã tiến hành thẩm tra theo quy định và đã có quyết định thanh tra là mảnh đất này của gia đình ông Sở. Tuy nhiên UBND huyện không thể thu hồi đất vì người hàng xóm đã thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo Khoản 5, Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: "Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 106 của Luật Đất đai nếu người được cấp Giấy chứng nhận đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật".

Như vậy Nhà nước không thể thu hồi đất của hàng xóm để cấp lại cho gia đình ông Sở vì vướng mắc quy định của pháp luật. Ông Sở hỏi, gia đình ông phải làm thế nào để lấy lại mảnh đất này?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 106 của Luật Đất đai nhưng thuộc trường hợp Nhà nước không thu hồi Giấy chứng nhận quy định tại Khoản 5, Điều 87 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện theo quy định tại Khoản 6, Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: “Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 106 của Luật Đất đai chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã được thi hành”.

Nguồn: Chinhphu.vn

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

(0)