Tin đăng

Tin đăng với đầy đủ thông tin về bất động sản, thông tin liên hệ sẽ giúp bạn tiếp cận người mua nhanh chóng. 

Có 5 lựa chọn tương ứng với 5 loại tin đăng cho bất động sản của bạn.

Xem bảng giá

Bảng giá gói tin đăng

Xem bảng giá

Bảng giá banner

Xem bảng giá

Bài viết PR

Xem bảng giá

Bảng giá dự án

Xem bảng giá

Tin đăngBảng giá gói tin đăng

Bảng giá banner

Bài viết PR

Bảng giá dự án