Thứ Tư, 12/06/2019 | 09:06 GTM+7

Xử lý nghiêm những công trình xâm phạm thắng cảnh hồ Tuyền Lâm

Những công trình vi phạm nằm trong khu vực bảo vệ 1 của Di tích lịch sử, văn hóa quốc gia hồ Tuyền Lâm và các công trình không phép xây dựng trên đất lâm nghiệp tại khu vực này đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

Hạn chót, trong tháng 6/2019, Công ty CP Đầu tư Lan Anh buộc phải tháo dỡ bờ kè bê thông chắn nước không phép trong khu vực 1 thắng cảnh hồ Tuyền Lâm 

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, gồm: Thanh tra tỉnh; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn hóa - Thể thào và Du lịch, Ban Quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm và UBND TP Đà Lạt xử lý kết luận của Đoàn Kiểm tra liên ngành 350 (gọi theo Quyết định 350/QĐ-UBND ngày 20/2/2029 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng), về tình hình đầu tư, xây dựng và khai thác kinh doanh tại Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện các biện pháp xử lý các hành vi vi phạm về đầu tư; xây dựng; sử dụng đất, mặt nước; quản lý bảo vệ rừng và khai thác kinh doanh trong phạm vi Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.  
 
Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với Ban Quản lý Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm trong việc cung cấp hồ sơ quy hoạch, thiết kế được phê duyệt của các công trình, hạng mục công trình được cấp phép xây dựng của từng dự án để kiểm tra, giám sát việc chấp hành trật tự xây dựng tại dự án của chủ đầu tư. Đồng thời chỉ đạo cho Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại Khu du lịch theo thẩm quyền. Có văn bản hướng dẫn, yêu cầu chủ đầu tư các dự án phải báo cáo cơ quan chức năng tiến hành định vị móng trước khi xây dựng công trình và tổ chức công tác nghiệm thu để đưa công trình vào khai thác sử dụng. Khi thi công hạng mục công trình xây dựng, chủ đầu tư phải thông báo nội dung giấy phép xây dựng và hồ sơ liên quan cho chính quyền địa phương và Ban Quản lý Khu du lịch để thuận tiện cho việc kiểm tra, giám sát về trật tự xây dựng của chủ đầu tư.
 

Công trình không phép của Công ty TNHH Trà Vườn Thương vi phạm vùng bảo vệ 1 của thắng cảnh hồ Tuyền Lâm 

Về phía Sở Kế hoạch đầu tư, tham mưu cho UBND tỉnh ra văn bản đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư đối với các dự án chậm tiến độ, nhất là các dự án được UBND tỉnh gia hạn; không gia hạn hoặc điều chỉnh tiến độ đầu tư các dự án có vi phạm mà chủ đầu tư không khắc phục. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi dự án đầu tư đối với các dự án có sai phạm mà không nghiêm túc chấp hành xử lý vi phạm hành chính; chậm tiến độ nhưng nhà đầu tư không có động thái tích cực đầu tư…
 
UBND tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên & Môi trường không tiến hành gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng đối với các dự án có vi phạm mà chủ đầu tư không khắc phục theo kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền. Song song với đó, phối hợp với Ban Quản lý Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm trong việc thông tin về hồ sơ thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất tại các dự án đầu tư trong khu du lịch để tạo thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của nhà đầu tư.
 
Đối với Sở NN&PTNT cần phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý khu du lịch trong việc thông tin về hồ sơ giao, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, tình hình quản lý bảo vệ rừng của nhà đầu tư để tạo thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát. Và chỉ đạo Chi cục Thủy lợi, Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khu vực hồ thủy lợi và hành lang an toàn. Đặc biệt, xử lý các tồn tại liên quan đến việc Trung tâm quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi cho thuê mặt bằng khai thác kinh doanh trong Khu du lịch không đúng quy định.
 
Giao Sở VH-TT&DL cần tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về di sản văn hóa đối với chủ đầu tư tại các dự án trong khu du lịch, nhất là các dự án liên quan đến khu vực bảo vệ I, II của di tích. Xử lý nghiêm hoặc kiến nghị UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền đối với các vi phạm. Tổ chức kiểm tra, rà soát và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đang hoạt động kinh doanh dịch vụ, du lịch trong Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.
 

Yêu cầu Công ty CP Thiên nhân tạm ngưng thi công tất cả các hạng mục công trình để tiến hành xử lý vi phạm 

Riêng Ban Quản lý Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm cần phối hợp với các sở, ngành và UBND TP Đà Lạt kiểm tra, rà soát tỷ lệ tác động so với quy hoạch của dự án đã được thỏa thuận phê duyệt, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện điểu chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng theo đúng quy định. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, UBND P3 và P4 TP Đà Lạt thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với các vi phạm của tổ chức, cá nhân đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong phạm vi khu du lịch…
 
UBND tỉnh cũng giao UBND TP Đà Lạt chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm và các sở, ban, ngành liên quan tiến hành lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân tại Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm. UBND tỉnh thống nhất đề xuất hướng xử lý đối với một số tồn tại của Đoàn thanh tra liên ngành 350. Theo đó phải cương quyết xử lý theo quy định đối với những công trình xây dựng vi phạm nằm trong vực bảo vệ 1 của di tích (khi chưa có chủ trương của UBND tỉnh và thỏa thuận của Bộ VH-TT&DL) và những công trình không phép xây dựng trên đất lâm nghiệp trong Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Theo THỤY TRANG/Báo Lâm Đồng điện t

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

(0)