Thứ Hai, 20/07/2020 | 16:07 GTM+7

Thay đổi thiết kế nhà phải điều chỉnh giấy phép xây dựng?

Ông Bùi Đức Dương (Thái Bình) đã được cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị. Khi xây dựng, ông giữ nguyên vị trí, quy mô xây dựng, số tầng, chiều cao và diện tích xây dựng, tuy nhiên ông muốn thay đổi vị trí cầu thang trong nhà, vị trí đặt cửa đi lại các phòng.

Ông Dương hỏi, theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 ông có phải làm thủ tục xin điều chỉnh giấy phép xây dựng đã được cấp không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Trong quá trình xây dựng, việc điều chỉnh giấy phép xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014:

“Điều 98. Điều chỉnh giấy phép xây dựng

1. Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

a) Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

b) Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;

c) Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường”.

Do đó, nếu việc điều chỉnh vị trí cầu thang trong nhà, cửa đi lại các phòng như nêu trong đơn không thuộc đối tượng phải điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 1 Điều 98 Luật Xây dựng năm 2014 nêu trên thì không phải điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Nguồn: Chinhphu.vn

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

(0)