Thứ Năm, 14/05/2020 | 17:05 GTM+7

Quy định về xây dựng tầng hầm nhà chung cư

Việc xây dựng công trình ngầm đô thị phải tuân thủ các quy định về quy hoạch đô thị, quy chuẩn về xây dựng ngầm, giấy phép xây dựng….

Ông Hoàng Cao Tiến đang xin thẩm định thiết kế cơ sở của khu chung cư bao gồm 1 tầng hầm và 18 tầng nổi. Theo Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 của Chính phủ về Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị, tại điểm b, Khoản 5 Điều 3 quy định: “Không được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất được xác định theo quyết định giao đất, thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Khi có nhu cầu xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng hoặc phạm vi sử dụng đất đã được xác định (Trừ phần đấu nối kỹ thuật của hệ thống đường dây, đường ống ngầm) thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép”.

Với quy định này thì ông Tiến hiểu là chủ đầu tư có thể chọn một trong hai phương án để thiết kế xây dựng cho tầng hầm công trình: hoặc là thiết kế tầng hầm trong chỉ giới xây dựng, hoặc là thiết kế xây dựng tầng hầm trong phạm vị sử dụng đất. Ông Tiến hỏi, cách hiểu của ông như vậy có đúng không? Tầng hầm có được xây dựng ra hết ranh giới đất không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Nguyên tắc quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị được quy định tại Điều 3 của Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngay 7/4/2010 của Chính phủ, theo đó việc xây dựng công trình ngầm đô thị phải tuân thủ các quy định về quy hoạch đô thị, quy chuẩn về xây dựng ngầm, giấy phép xây dựng...

Theo quy định tại điểm 1.4.5 của Quy chuẩn QCXDVN 01:2008 và Điều 14 của Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch đô thị, việc xác định quy mô các công trình ngầm là một nội dung yêu cầu đối với Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Do đó, khi thiết kế xây dựng tầng hầm cho công trình như ông Hoàng Cao Tiến hỏi phải tuân thủ theo nội dung quy hoạch chi tiết được duyệt và quy chuẩn về quy hoạch xây dựng hiện hành.

Nguồn: Chinhphu.vn

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

(0)