Thứ Sáu, 12/07/2019 | 11:07 GTM+7

Phải đăng hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đô thị lên mạng

Đây là nội dung mới quan trọng được đề cập tại Nghị quyết số 82/2019/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị.Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ triển khai thực hiện tăng cường thông tin, đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị.

Đáng chú ý là yêu cầu đăng tải hồ sơ điều chỉnh quy hoạch đô thị trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền thẩm định để xin ý kiến cộng đồng dân cư trước khi thẩm định hoặc phê duyệt.

Cơ quan lập quy hoạch có trách nhiệm công bố, công khai ý kiến đóng góp và việc tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp này.

Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch đô thị của tổ chức và công dân.

Ngoài ra, cần phải khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, tổ chức xã hội – nghề nghiệp tham gia phản biện xã hội đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai.

Như vậy, với chính sách như trên nếu được thực thi hiệu quả sẽ tăng tính dân chủ khi quy hoạch đất đai và đảm bảo quyền lợi của người dân khi quy hoạch đất đai cũng như tránh phải trường hợp mua nhầm nhà đất trong khu quy hoạch.

Nghị quyết số 82/2019/QH14 được Quốc hội thông qua và ngày 14 tháng 6 năm 2019.

Theo THỔ KIM/cafeland.vn

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

(0)