Thứ Bảy, 03/08/2019 | 10:08 GTM+7

Cách quản lý khu chung cư trong tòa nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp?

Câu hỏi của bạn Trần Hoàng Đạt tại hòm thư dat_tranhoang@yahoo.com hỏi :

Công ty chúng tôi có đầu tư xây dựng một tòa nhà có chức năng như sau:

- 02 tầng hầm để xe chung

- Tầng 1 đến 4 là khu trung tâm thương mại riêng biệt

- Tầng 5 đến tầng 25, chia làm 2 khối tháp:

+ Tháp văn phòng: có thang máy, lối đi riêng, sảnh riêng;

+ Tháp chung cư: Tầng 5 và 25 làm dịch vụ, tầng 6 đến tầng 24 làm chung cư (từ tầng 5 đến tầng 25 có thang máy riêng, lối đi riêng, sảnh riêng độc lập)  

Theo hướng dẫn của thông tư 02/2016 thì cần phải hội nghị chung cư toàn bộ tòa nhà với thành phần tham gia hội nghị là đại điện của tất cả các khu (khu 4 tầng trung tâm thương mai, khu tháp văn phòng, khu tháp chung cư). Hiện nay công ty đang quản lý vận hành của Tòa nhà, trong khi chưa tổ chức hội nghị toàn bộ tòa nhà, các hộ cư dân tháp chung cư nêu trên đề xuất hội nghị riêng khu chung cư để thành lập ban quản trị khu căn hộ (từ tầng 6 đến tầng 24, hoặc từ tầng 5 đến tầng 25 tháp chung cư - là khu riêng biệt) nhằm quản lý vận hành tách biệt, tất nhiên có sự phối hợp quản trị chung với toàn bộ tòa nhà.

 Xin hỏi Tổ chức hội nghị theo để xuất trên có được không? và trình tự thủ tục thực hiện thế nào?

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 102 của Luật Nhà ở năm 2014 thì: “Hội nghị nhà chung cư là hội nghị của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư nếu chủ sở hữu nhà chung cư không tham dự”.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng thì: “Tòa nhà chung cư là một khối nhà (block) độc lập hoặc một số khối nhà có chung khối đế nổi trên mặt đất được xây dựng theo quy hoạch và hồ sơ dự án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt”

Đối chiếu với các quy định nêu trên thì Chủ đầu tư phải tổ chức hội nghị nhà chung cư cho cả tòa nhà, có các thành phần tham dự là: chủ sở hữu căn hộ, chủ sở hữu văn phòng, trung tâm thương mại và chủ sở hữu các diện tích khác (nếu có). Đề xuất tổ chức hội nghị riêng khu chung cư (từ tầng 6 đến tầng 24 hoặc từ tầng 5 đến tầng 25 của tháp chung cư) như nêu trong câu hỏi của ông Trần Hoàng Đạt là không phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở.
 

Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng

Bài viết liên quan

Ý kiến bạn đọc

(0)